Cesta k mentálnemu zdraviu

Ako darovať 2% percentá z daní

Vašu podporu si vážime!

Sme OZ Cesta k mentálnemu zdraviu. Bolo zriadené Psychiatrickou klinikou Lekárskej fakulty UK a UNB. Prostredníctvom tejto iniciatívy chceme prispieť k podpore, osvete, prevencii v oblasti problematiky mentálneho zdravia a psychiatrie.

 Angažujeme sa v oblasti vzdelávania, poradenstva, workshopov pre zdravotníkov a pacientov, podpore vedy a výskumu, zlepšovaniu podmienok pre pacientov a medziodborovej spolupráci.

Získané finančné a materiálne prostriedky okrem vyššie uvedených oblastí využívame v realizácii starostlivosti o psychiatrických pacientov za účelom rozšírenia terapeutických možností (arteterapia, muzikoterapia), skultúrnenia prostredia, materiálneho vybavenia a terapeutických pomôcok.

Pridajte sa k nám na našej ceste!

Údaje k vyplneniu

Názov: Cesta k mentálnemu zdraviu
Sídlo: Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 52050980

Viac informácií ako darovať 2% z dani spolu aj príslušnými tlačivami nájdete na stránke https://www.nadaciaup.sk/2-percentarozhodni.skTlačivo na podanie 2% z dane si môžete stiahnúť na tomto odkaze.