Cesta k mentálnemu zdraviu

Muzikoterapia - hudba, čo lieči

Vedeli ste, že aj hudba dokáže liečiť. My na oddelení používame muzikoterapiu ako podpornú metódu pri liečbe našich pacientov.

Muzikoterapia - Ilustrácia

Čo je muzikoterapia?

Muzikoterapia je liečebná metóda, ktorá využíva hudbu ako prostriedok liečby. Je dokázané, že zlepšuje fyzické a psychické zdravie, znižuje stres, rozvíja našu pozornosť a umožňuje tvorivým spôsobom vyjadriť naše pocity. Poskytuje pacientom možnosť sociálnej interakcie a zlepšuje kvalitu medziľudských vzťahov v skupine. Hudba jednoducho lieči a nie je to žiadna fráza ani lacné klišé.

Čo je cieľom muzikoterapie?

Cieľom muzikoterapie je zlepšenie kvality života, kvality medziľudských vzťahov, podnecovanie osobnostného rozvoja, rozvoj sociálnych interakcií a komunikácie, sebarealizácia, sebavyjadrovanie, zvládanie stresu, motivácia. Hudba poskytuje veľa možností na vyjadrenie pozitívnych a negatívnych pocitov, ktoré môže byť ťažké vyjadriť slovne.

Pre koho je muzikoterapia vhodná?

Cieľovou skupinou terapie hudbou sú hlavne zdravotne a psychicky znevýhodnení či postihnutí jednotlivci. Využíva sa pri liečbe stresu, úzkosti, nespavosti, pri neurotických a psychosomatických ochoreniach či pri depresiách.

Ako muzikoterapia prebieha?

Muzikoterapiu vykonáva kompetentný, kvalifikovaný a vyškolený muzikoterapeut. Muzikoterapia obvykle zahŕňa hudobné cvičenia, ktoré sú spojené s pohybom, spevom a dramatizáciou.

Muzikoterapia u nás

U nás na oddelení používame muzikoterapiu ako podpornú metódu pri liečbe našich pacientov