Cesta k mentálnemu zdraviu

Kontakt

Ak máte nejaké otázky či pripomienky, napíšte nám na ...

Cesta k mentálnemu zdraviu logo

OZ Cesta k mentálnemu zdraviu
Psychiatrická klinika LFUK a UNB
Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava
IČO: 52050980
IBAN: SK65 7500 0000 0040 2677 5590