Cesta k mentálnemu zdraviu

Knižnica

Duševné zdravie na Slovensku

Ak sa chcete dozvedieť, čo sa aktuálne deje v oblasti starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku, pozývame vás pozrieť si rozhovor na JOJ 24.

Prečítajte si rozhovor s našou prednostkou o aktuálnej situácií v psychiatrií, ktorý poskytla časopisu Aktuality.sk.

Tím z našej katedry pod vedením prof. Heretika v spolupráci s Psychiatrickou klinikou LF UK a ďalšími partnermi na Slovensku a v zahraničí realizujú projekt IMMERSE...

Výskum psychických porúch a jeho význam. Vypočujte si rozhovor s naším kolegom doc. PhDr. Michalom Hajdúkom, PhD.

Arteterapia môže zachrániť život. Prečítajte si rozhovor s akademickou sochárkou Jaroslavy Šickovej-Fabrici, aby ste zistili, prečo sa oplatí arteterapiu vyskúšať, i s čím všetkým môže človeku pomôcť.

Prečítajte si rozhovor s našou primárkou Luciou Žlnayovou o tom, čo trápi Slovákov a prečo čoraz viac vyhľadávajú pomoc špecialistov, aj o tom, prečo by sme nemali brať na ľahkú váhu signály avizujúce duševný problém.