Cesta k mentálnemu zdraviu

Cena Inakosť 2023 v kategórii Počin roka

Cena Inakosť 2023 v kategórii Počin roka

Cena Inakosť 2023 v kategórii Počin roka

19.decembra 2023
Cena Inakosť 2023 v kategórii Počin roka

Iniciatíva Inakosť, občianske združenie, ktoré spája ľudí a organizácie hľadajúce riešenia na zlepšenie podmienok života LGBTI+ komunity ocenila autorský kolektív Štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom Cenou Inakosti 2023 v kategórii Počin roka. Štandardný postup bol vypracovaný na základe adaptácie medzinárodných odporúčaní a medziodborových konsenzov expertov a je vykonateľný na Slovensku. V marci 2023 ho schválila Komisia pre ŠDTP MZ SR. Štandard definuje a zjednocuje postup pre diagnostiku a komplexný zdravotný manažment v diagnostickej kategórii transsexualizmus podobne ako ďalších cca 70 štandardných postupov pre ďalšie diagnostické jednotky, ktoré vypracovali experti pracujúci v oblasti duševného zdravia, psychiatri, psychológovia a ďalší. Autorský kolektív si ocenenie váži ako spätnú väzbu od ľudí, ktorým má štandard pomáhať k dosiahnutiu pocitu zdravia a životnej pohody.

Autori:
doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
MUDr. Igor Bartl
MUDr. Oľga Jamborová
MUDr. Iveta Kalafutová
doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
PhDr. Robert Máthé, PhD.
MUDr. Michal Patarák, PhD.
Mgr. Jana Štefániková, PhD.
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.