Cesta k mentálnemu zdraviu

Využitie mobilných technológií v liečbe psychických porúch: projekt IMMERSE

6.februára 2023
Psychiatria pre prax
Tím z našej katedry pod vedením prof. Heretika v spolupráci s Psychiatrickou klinikou LF UK a ďalšími partnermi na Slovensku a v zahraničí realizujú projekt IMMERSE, ktorého hlavným cieľom je implementácia nástroja digitálneho zdravia – mobilnej aplikácie monitorujúcej stav pacienta – do klinickej praxe.
O projekte nedávno informovali v článku publikovanom v časopise Psychiatria pre prax.

Celý článok si môžete pozrieť tu