Cesta k mentálnemu zdraviu

Strom úprimnosti

Odkazy od pacientov

Odporúčania pre personál

Východiská

Mnohí pacienti prichádzajú na lôžkové oddelenie v akútnom stave, stave hlbokej beznádeje a
s obavami. Nevedia, čo očakávať, svoje pocity často maskujú hnevom a rozhorčením voči personálu a
nemocnici. Existuje mnoho spôsobov, ako pomôcť pacientom znovu získať nádej a porozumieť, prečo
je prijatie do nemocnice dôležité a dobré. Podstatné je predovšetkým správať sa k nim starostlivo,
venovať sa im a načúvať ich obavám.
Tento nástroj je ďalšou metódou, ako pacientom dodať nádej a podporiť pozitívny účinok toho, čo im
o účele a prínosoch hospitalizácie hovorí personál.


Opis nástroja Strom úprimnosti (odkazy pri prepustení)

 • V deň prepustenia môže každý pacient napísať odkaz, ktorý bude vystavený na verejnej
  nástenke, ktorá je súčasťou Stromu úprimnosti na oddelení. Ak nie je k dispozícii nástenka,
  odkazy sú umiestnené na inom viditeľnom mieste v blízkosti stromu odkazov.
 • V odkaze by mal každý pacient povedať ostatným, čo sa mu na oddelení a personáli páčilo a
  ako prebiehal jeho pobyt na oddelení.
 • Môže pridať aj vlastnú radu pre nových pacientov, ktorá by mala byť čo najpozitívnejšia a
  najužitočnejšia.
 • Svoj odkaz napíše na kartičku.
 • Ak je to z nejakého dôvodu problematické, môže mu niektorý zo zamestnancov pomôcť
  alebo napísať správu za neho, ale pacient by mal nakoniec správu vždy aspoň podpísať
  krstným menom, aby tí, ktorí na oddelení zostávajú, vedeli, že je od neho.
 • Kartička by potom mala byť umiestnená na nástenke na Strome úprimnosti. Ak nie je
  nástenka, tak v blízkosti stromu – odkazy sa môžu lepiť priamo na strom. Dôležité je, aby boli
  dobre viditeľné pre všetkých.
 • Tieto správy sa môžu ukazovať novým pacientom, aby im dodali nádej a pocit istoty.

Úloha špecialistu

 • Pravidelne kontrolovať a aktualizovať nástenky odkazov, udržiavať ich v čistote a
  upozorňovať zamestnancov, aby mali pripravené kartičky, keď sa blíži prepustenie niektorého
  z pacientov.
 • Zabezpečiť, aby sa pri odovzdávaní zmeny myslelo na pacientov, ktorí majú byť v blízkej
  budúcnosti prepustení, prideliť im pracovníka, ktorý im s vyhotovením odkazu pomôže.

Zdroj: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví