Cesta k mentálnemu zdraviu

Je v pohode nebyť v pohode

2.decembra 2023
Je v pohode nebyť v pohode

Milí rodičia,
s blížiacim sa obdobím Vianoc🎁 sa okrem čarovnej atmosféry a rodinnej pohody, často spája aj obdobie stresu, časového vyťaženia a povinností, čo môže vyústiť do zhoršenia nálady, podráždenosti a do prežívania nepríjemných pocitov.
📌Duševné zdravie a osobná pohoda vo všeobecnosti, a o to viac v náročnejšom období, sú veľkými témami aj v spojitosti s rodičovstvom.
📌Myslíme, že veľa z vás sa vie stotožniť s obrázkom, ktorý sa nachádza v príspevku – toľko funkcií, ktoré má rodič, nemá snáď ani najvyšší predstaviteľ úspešnej firmy.
📌Niekedy dá rodičovstvo skutočne zabrať a aj keď chcete zvládať všetky tieto funkcie stopercentne, ono to tak úplne nejde… Alebo chvíľku aj ide, no potom si to vyberie svoju daň.
📌Z pohľadu ľudí pracujúcich v oblasti duševného zdravia by sme preto radi upozornili na to, aké dôležité je ceniť si svoje zdravie – ako fyzické, tak aj psychické – je preto úplne v poriadku povedať, že nevládzem, nemám energiu a potrebujem čas pre seba.
📌Je rovnako kľúčové uvedomiť si, že nálada rodiča priamo vplýva na prežívanie dieťaťa, takže zodpovednosť je dvojnásobná.
📌👍Držíme všetkým rodičom palce v tom, aby si určili zdravé hranice aj pre seba a aby hľadali možnosti, ako si vydýchnuť, hoci sa to často javí ako takmer nemožné.
☝️Pamätajte, byť dosť dobrým je postačujúce a zdravé, byť dokonalý je nemožné a sebazničujúce.
#rodinnapohoda #zdravehranice #dostdobryrodic #cestakmentalnemuzdraviu