Cesta k mentálnemu zdraviu

Ako podporiť duševné zdravie chlapcov

4.novembra 2023
Ako podporiť duševné zdravie chlapcov

„Fúzatý“ november je mesiacom osvety mužského zdravia, a tak sme si pre vás pripravili zamyslenie týkajúce sa mentálneho zdravia mužov, ktoré sa formuje už od detstva.
☝️V našej spoločnosti je stále zvykom nazerať na prežívanie a pocity mužov odlišne, ako na pocity žien – a to už od útleho detského veku.
👉Nie je totiž žiaduce, aby chlapci🙎plakali či mali strach, rozprávali o svojich pocitoch a rozumeli im – toto všetko je však veľmi dôležité pre správny vývin a rozvoj emočnej stránky, zdravých vzťahov a pre osobnú pohodu.
👉Na ceste stávania sa mužmi 🧍‍♂️môžeme „našich“ chlapcov podporiť napríklad aj spôsobmi uvedenými v príspevku – niekedy stačí naozaj málo 🙂👨‍👩‍👦
#mesiacmuzskehozdravia #cestakmentalnemuzdraviu #dostdobryrodic