Cesta k mentálnemu zdraviu

Moje dieťa sa mi zdôverilo, že ho šikanujú...

3.jún 2023
Moje dieťa a šikana

V minulom príspevku sme sa dotkli témy šikany – mohli ste si prečítať, čo to vlastne šikana je a akými, často nenápadnými, prejavmi ju možno odhaliť. V dnešnom príspevku sa pokúsime zosumarizovať možnosti, ako pomôcť dieťaťu, ktoré je obeťou šikany a čo, naopak, nie je vhodné robiť, ak sa nám dieťa zdôverí s tak chúlostivým problémom, ktorým šikana nepochybne je.

☝️Ak sa dozvieme, že naše dieťa šikanujú, nepochybne to v nás vyvolá rôznorodé emócie – od hnevu, cez smútok, pocit nespravodlivosti až ľútosť či strach. Tieto pocity si my, ako dospelí, potrebujeme uvedomiť a nekonať pod ich vplyvom. Často v dobrom úmysle so snahou dieťaťu pomôcť a vyriešiť situáciu sa „chytáme slamky“ a volíme riešenia, ktoré v konečnom dôsledku situáciu skomplikujú a môžu zhoršiť dôsledky šikany.
👉Ako rodičia môžeme mať pocit, že by sme mali situáciu vziať do vlastných rúk, chceme naše dieťa ochraňovať a pod vplyvom emócií konáme unáhlene (napr. rozhodnutie riešiť situáciu samostatne tak, že si to „vybavíme“ s rodičmi detí, ktoré šikanujú alebo so samotnými deťmi).
👉Je dôležité, aby sme dokázali zmobilizovať energiu a zdroje, vďaka ktorým dieťaťu v tejto náročnej situácii pomôžeme.
👉 Ak sa dieťa rozhodne, že sa nám zdôverí, že ho v škole bijú, vysmievajú sa mu, berú mu veci a pod., je to znakom toho, že v nás má oporu a cíti, že mu budeme vedieť byť nápomocní.
👉 V prvom rade si dieťa potrebuje zažiť pocit bezpečia a istoty, ktorý mu môžeme poskytnúť ocenením, dôvernými rozhovormi, hrou a spoločne stráveným časom.
☝️Namiesto toho však neraz dochádza k zľahčovaniu problému, napr. preto, že sa môžeme cítiť nepríjemne alebo je nám ťažko zvládnuť náročné pocity našich detí, môžeme prežívať aj pocit hanby. Informácie a pocity, ktoré s nami dieťa zdieľa tak zosmiešňujeme, mávneme nad nimi rukou, neberieme ich dostatočne vážne.
☝️Rovnako sa môže diať aj to, že dieťaťu vyčítame, že je slabé, nedostatočne sa bráni alebo naň nakričíme s výčitkou, že to malo začať riešiť skôr.
❗️To všetko môže viesť k uzavretiu sa dieťaťa pred nami a oslabeniu dôvery voči nám, zníženiu jeho sebavedomia, čo predstavuje riziko, že dieťa bude naďalej obeťou šikany a dôsledky, ktoré z toho vyplynú môžu byť veľmi závažné.

👉Šikana je často témou školského prostredia, a tak je najvhodnejším spôsobom riešiť tento problém v spolupráci s odborníkmi, ktorí pôsobia v škole – v tomto prípade je múdre skontaktovať sa s triednou učiteľkou dieťaťa a rovnako aj so školským psychológom, ktorí môžu byť veľmi nápomocní pri hľadaní vhodného riešenia a budú môcť poskytnúť dieťaťu potrebnú podporu v ťažkom období.

👉Zážitok šikany so sebou prináša veľmi negatívne pocity a stratu dôvery v ľudí, podkopáva detské sebavedomie a núti dieťa izolovať sa – tieto, a mnoho ďalších tém sa stávajú predmetom detského sveta emócií a myšlienok, s ktorými by nemalo zostať osamote.

❗️Je preto veľmi žiadúce vyhľadať pomoc odborníka (školského psychológa, detského psychológa, psychoterapeuta a pod.).

👉Ak si nie ste istí, ako postupovať v prípade, že sa vám dieťa zdôverí s jeho problémami a cítite sa zavalení emóciami je vhodné skontaktovať odborníkov, ktorí vás nasmerujú k riešeniu problému.
☎️Kontakty na rôznych odborníkov nájdete na stránke
sikana.sk/pomoc.