Cesta k mentálnemu zdraviu

Tlačová konferencia o depresií

Depresia

Tlačová konferencia o depresií

18.septembra 2022
Depresia
12. septembra 2022 sme sa mali možnosť oficiálne zoznámiť s výsledkami štúdie Depression Scorecard, ktorá komplexne analyzovala starostlivosť o ľudí s depresiou v 10 krajinách Európy, vrátane Slovenska. Priniesla niekoľko dôležitých výstupov:
  • Expertný odhad podielu ľudí, ktorí žijú na Slovensku s depresiou, je 3 – 3,5 % (v EÚ priemerne trpelo chronickou depresiou až 7,2 % ľudí). Predpokladá sa, že reálne číslo je podstatne väčšie, nakoľko množstvo pacientov s depresiou v populácii pomoc odborníka nevyhľadá (aj pre obavy zo stigmy) a nedostane sa ku komplexnej diagnostike a liečbe!
  • Na Slovensku dnes máme k dispozícii len 4,9 psychiatrov na 100 000 obyvateľov (priemer v Európskej únii (EÚ) je až 17), s veľmi nerovnomerným regionálnym zastúpením.
  • Priemerná čakacia doba na psychiatrické vyšetrenie na Slovensku prekračuje 7 týždňov (Pozn.: Slovensko výrazne zaostáva v oblasti následnej starostlivosti – poskytovanie akútnej starostlivosti o duševné zdravie je však podľa odborníkov na vysokej úrovni).
  • Na liečbu duševného zdravia Slovensko ročne vynaloží 3,1 – 3,3 % z celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť, čo predstavuje 0,2 % HDP (2017), pričom priemer krajín OECD je až na úrovni 6 – 7 %.
Štúdia zároveň identifikovala 4 hlavné oblasti, ktoré by mali byť prioritou pre zlepšenie dostupnosti starostlivosti o pacientov s depresiou, a to sú:
  1. Vytvorenie prepojenej a komplexnej zdravotnej starostlivosti a služieb pre ľudí s depresiou.
  2. Zber a analýza dát podporujúcich lepšiu zdravotnú starostlivosť o ľudí s depresiou.
  3. Zapojenie a podpora ľudí s depresiou, s vytvorením tzv. peer (alebo spolupacientskej) podpory na ceste k vyliečeniu.
  4. Využitie digitálnych technológii na ceste k zlepšeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti.
Napriek tomu, že spomenuté informácii nevyznievajú pozitívne (čo sa týka aktuálnej dostupnosti starostlivosti o ľudí, ktorých život ovplyvňuje depresia) je dôležité poznamenať, že vieme, aké zmeny sú potrebné a ako ich zahájiť. V tomto roku prišla do platnosti Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatra, ktorá vytvára základ pre dôležité zmeny, ako je napr. multidisciplinárny prístup k pacientom s duševnými poruchami alebo zadefinovanie zariadení komunitnej psychiatrickej starostlivosti (aj s definíciou úlohy peer konzultantov). Možnosť naštartovania reformných zmien v starostlivosti o duševné zdravie dáva aj Plán obnovy a odolnosti.
Viac informácii o štúdii Depression Scorecard, ako aj ich bližšie vysvetlenie, môžete nájsť tu:
 
 
Na záver, nezabúdajme hovoriť spolu o depresii, hovorme o tom, ak sa nachádzame v nepohode a skúsme búrať predsudky – depresia sa dotýka každého z nás priamo alebo z pozície blízkych ľudí, ktorí depresiou prechádzajú.