Cesta k mentálnemu zdraviu

Vzácna návšteva na našej klinike

Vzácna návšteva

Vzácna návšteva na našej klinike

14.júla 2022
Vzácna návšteva
Dovoľte nám podeliť sa s Vami s milými spomienkami na vzácnu návštevu, ktorú sme na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB – Staré Mesto privítali dňa 22.6.2022. Navštívili nás prof. Afzal Javed (prezident WPA), prof. Peter Falkai (prezident EPA), Dr. Julian Beezhold (vedecký sekretár EPA), prof. Norman Sartorious (past-prezident WPA a EPA, bývalý predseda psychiatrickej sekcie WHO), prof. Danuta Wasserman (prezident-elect WPA). Prof. MUDr. Pečeňák, CSc. vysvetlil históriu našej nemocnice a Psychiatrickej kliniky, oddelením ich previedli doc. MUDr. Izáková, PhD. a primárka MUDr. Žlnayová, PhD. K diskusii o psychiatrickej starostlivosti v našej nemocnici sa pridal i dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS. Nedá sa nespomenúť poznámku, ktorá odznela z úst Dr. Juliana Beezholda, vedeckého sekretára Európskej psychiatrickej spoločnosti. Pri návšteve našej nemocnice a Psychiatrickej kliniky povedal, že všetci očakávame, že oni, naši hostia, ktorí zastávajú významné pozície v odbore psychiatria, prichádzajú z dokonalých pracovísk a preto majú dôvod to naše kritizovať. Nie je to však pravda. Aj oni pôsobia v nemocniciach a na klinikách, ktoré majú čo zlepšovať. Videli však funkčné pracovisko, ktoré sa rozvíja a má snahu veci meniť k lepšiemu, čo hodnotili všetci naši hostia veľmi pozitívne.

doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.