Cesta k mentálnemu zdraviu

Dosť dobrý rodič - o výchove detí

Pripravili sme si pre Vás pravidelne každý prvý víkend v mesiaci, témy z oblasti detskej psychológie, rodičovstva, a výchovy. Jednotlivé príspevky si môžete pozrieť na tejto stránke. Veríme, že to pre vás bude pútavé a obohacujúce čítanie a budeme vďační za spätnú väzbu v akejkoľvek podobe.

Dosť dobrý rodič - Ilustrácia

Hoci v dnešnej dobe prebieha mnoho prevenčných programov s cieľom porozumieť šikane, rozpoznať ju a predísť jej, je téma šikany stále aktuálna a veľmi rozšírená, dokonca má jej výskyt v školách stúpajúcu tendenciu.

Bezpečná vzťahová väzba

V dnešnom príspevku sa venujeme téme vzťahovej väzby z hľadiska rôznych spôsobov, ktoré môžu pomôcť vybudovať si medzi rodičom a dieťaťom bezpečný vzťah založený na dôvere.

Vidieť deti smutné a počuť ich plakať pre nás, dospelých, často nie je ľahké a príjemné. Nechceme sa na ne pozerať, keď je im ťažko, čo je prirodzené.

Vzťah detí k alkoholu

V súvislosti s iniciatívou "SUCHÝ FEBRUÁR", ktorá podnecuje ľudí k možnosti dať si odstup od alkoholu a naštartovať zmenu v postoji k pitiu, sme sa pozreli na tému "alkohol" z trochu iného pohľadu.

Poruchy príjmu potravy

V prvom príspevku roka 2023 sa budeme venovať téme, ktorú považujeme za dôležitú a ktorá sa nepochybne týka obdobia detstva, rodiny a duševného zdravia.

Vedeli ste, že formovanie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom začína omnoho skôr, ako v prvých týždňoch či mesiacoch života dieťaťa?