Cesta k mentálnemu zdraviu

Podporme deti, aby robili správne rozhodnutia

1.októbra 2023
Podporme deti, aby robili správne rozhodnutia

„Ak to neurobíš, tak si ma nepraj!“
„Buď mu tu hračku požičiaš alebo sa maminka bude hnevať a odídeme z ihriska!“
„Ešte raz to spravíš a zavolám mamku/ocka/babku/dedka!“
☝️Hovoria vám niečo tieto vety? Ide o tzv. „motiváciu strachom“. 👉Strach je nepochybne silná motivačná sila a bohužiaľ, vo výchove často využívaná, pretože je jednoduchá a neraz rodičom zabezpečí poslušnosť dieťaťa.
👉Takýto spôsob nevhodnej motivácie je účinný z toho dôvodu, že dieťa nerado príde o obľúbenú hračku, nechce si naštrbiť vzťah s rodičom alebo dostať na zadok.
👉Hoci strach často zaručí to, že dieťa spraví, čo po ňom chceme (resp. nespraví, čo nechceme), dôsledky motivácie strachom môžu byť pre vzťah rodič-dieťa a pre vývin dieťaťa negatívne a dlhodobé, ide napríklad o:
📍Narušenie dôvery medzi rodičmi a deťmi.
📍Dieťa sa začne rodičov báť.
📍Učíme deti, že prostredníctvom moci a strachu môžu dostať, čo chcú.
👉Dieťa pravdepodobne poslúchne len v našej prítomnosti, nenaučí sa robiť správne veci jednoducho preto, že sú správne. Keď rodič vyvolávajúci strach nebude v okolí, dieťa si bude v takej situácii aj tak robiť, čo chce = naučí sa manipulovať.
❓Otázkou je, čo chceme pre svoje deti a čo chceme od svojich detí. Väčšina rodičov si praje, aby deti robili to, čo je správne, pretože to chcú robiť a hlavne preto, že rozumejú tomu, prečo je to správne.
👉Môžeme to dosiahnuť rešpektom, láskavosťou, porozumením v kombinácii s jasnými hranicami.
❓Čo z toho vyplýva? Láskou, nehou a zdravými limitmi smerujeme deti k tomu, aby robili správne veci preto, že nás ľúbia a dôverujú nám a nie preto, že sa nás boja.
☝️Ako vnímate motiváciu strachom u detí vy? Stretávate sa s ňou? Ako na vás pôsobí?
#motivaciastrachom #dostdobryrodic #cestakmentalnemuzdraviu