Cesta k mentálnemu zdraviu

Pozitívny vzťah detí k škole

14.septembra 2023
Pozitívny vzťah detí k škole

Blíži sa nový školský rok a triedy sa opäť naplnia detským smiechom, krikom, plačom či obavami. Žiaci budú nasávať mnohé nové informácie, učiť sa novým veciam, stretávať nových ľudí – rovesníkov i „autority“ – čo so sebou nesie celú plejádu rôznych pocitov. Tým, ako my, dospelí, budeme reagovať na tieto zážitky dieťaťa, nakoľko budeme reflektovať jeho pocity, poskytovať mu priestor na vyrozprávanie sa, koľko našej prítomnosti mu dáme – budeme tvoriť postoj dieťaťa k škole, vzdelávaniu a učeniu.

V tomto príspevku poskytujeme niekoľko spôsobov, ako možno prispievať k tomu, aby si dieťa školu obľúbilo🥰.

Dopĺňame bližší popis týchto spôsobov, keďže sú často chápané nesprávne:

👉Pýtať sa neznamená vyzvedať s cieľom dokázať, že dieťa je neschopné.

👉Pomáhať mu s riešením problémov neznamená preberať zodpovednosť zaňho alebo za iných, neznamená byť na niekoho strane.

👉Byť mu nápomocný v tvorbe kamarátstiev neznamená nútiť ho do sociálneho kontaktu, zosmiešňovať ho, nedovoliť mu hanbiť sa.

👉Vypočuť neznamená dávať nechcené rady a vety typu – vidíš, hovoril/a som ti.

👉Byť mu príkladom neznamená, že nemáme právo na chyby, avšak aj o tých máme s dieťaťom hovoriť.

👉Byť pri dieťati, keď si robí domáce úlohy neznamená podceňovať ho, kričať naňho, rozplakať ho.

Prajeme všetkým školákom a ich rodinám príjemný vstup do nového školského roka👨‍👩‍👧‍👦🍀🌞

👉#novyskolskyrok #skolavola #dostdobryrodic #cestakmentalnemuzdraviu
👉https://cestakmentalnemuzdraviu.sk/